Info Club

Internationale Vereniging De Wielertoerist, opgericht in 1973, telt momenteel 69 leden, waarvan 7 vrouwelijke fietsers en 3 jeugdleden. De gemiddelde leeftijd bedraagt 53 jaar, de jongste is 16 jaar en de oudste 90 jaar. De Wielertoerist is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is aangesloten bij zowel de Nederlandse- (NTFU) alsmede de Belgische (VBR) toerfietsbond. Deze overkoepelende bonden behartigen de belangen van de aangesloten verenigingen, en indirect van de georganiseerde toerfietser.

De club kent een wegseizoen en een veldseizoen. Vanaf het eerste weekend van maart tot en met half oktober wordt er op de weg gereden. Daarna halen we de veldritfiets of mountainbike van de zolder en nemen we collectief deel aan een reeks georganiseerde veldtoertochten.

– – – – – wegseizoen – – – – – –

De zondagen zijn het paradepaardje van de club. Naar gelang het aantal aanwezigen, wordt bepaald of er in één of twéé groepen wordt gefietst. Vanaf eind februari tot eind september wordt vanaf clublokaal: Café-Restaurant De Tol te Eede (nabij grensovergang Middelburg) om 9.00 uur gestart. De route wordt dusdanig bepaald dat om 11.00 uur de groepen terug zijn bij het clublokaal, waarna onder het genot van een bakje koffie, een kop soep of een trappist nog even wordt nagepraat. Belangrijkste motto bij de clubritten is samen UIT, samen THUIS. De clubritten op zondag zijn dé ideale kennismaking met de club en haar leden, u bent van harte welkom om de sfeer binnen de club eens op te snuiven.

De zaterdagen worden vrijetijdstoertochten gereden die door collega clubs worden georganiseerd. Deze tochten, ook wel rally’s genoemd, kunnen van afstand variëren van een 60 tal kilometer tot afstanden van om en nabij de 200 kilometer. Elk jaar wordt getracht om zowel clubs uit de buurt te bezoeken alsmede enkele wat verder van de deur, zodat er een rittenaanbod wordt gecreëerd die voor ieder wat wils heeft. Per week is verschillend of er op de fiets wordt gestart vanaf het clublokaal, of dat er eerst een verplaatsing per auto wordt gedaan, dit wordt via de app met elkaar afgestemd. De Wielertoerist organiseert zelf elk jaar 1 wegtoertocht, de 3-Vlaanderen tocht, en 1 graveltocht.

De dinsdagen wordt er ook gefietst, met als vertrekpunt De Mechanieker, Rijksweg 2 te Eede, net voor de grensovergang Nederland-België. Hiervoor wordt onderling afgesproken via de app, waarin tijd van vertrek met elkaar wordt afgestemd. Voor deze rit kan men geen punten verkrijgen.

Op de woensdagen wordt er deelgenomen aan de Sterrittencompetitie Zeeuws–Vlaanderen, oorspronkelijk nog opgericht door De Wielertoerist. De Zeeuws-Vlaamse clubs en enkele nabij gelegen Belgische clubs gaan onderling een zogeheten competitie aan. Elke club ontvangt in haar clublokaal één keer per jaar de leden van de andere clubs. Elke club dient dus één keer per jaar als “afstempelplaats”. Via de opkomst van de leden van de betreffende clubs en een daaraan gekoppeld puntensysteem wordt er een dagklassement gemaakt en uiteindelijk, nadat alle sterritten zijn verreden een eindklassement. Er is een klassement voor de clubs en voor de individuele fietser. In totaal doen er 21 clubs mee. Er wordt op woensdag vertrokken na onderlinge afspraak via de app. In deze app wordt tijd en plaats van vertrek met elkaar afgesproken. Hiernaast mag men ook individueel naar de afstempelplaats fietsen.

Naast de eigen organisaties en de boven beschreven activiteiten, organiseert De Wielertoerist elk jaar, alleen voor haar leden, een snelheidskampioenschap. Deze bestaat uit vier proeven. Tweemaal cross van een half uur + een ronde (1 maal februari en 1 maal oktober) en twee tijdritten ( 1 maal snelheidsproef en 1 maal zo dicht mogelijk eindigen op de vooraf opgegeven gemiddelde snelheid). Aan de hand van de uitslagen worden punten toegekend en uiteindelijk is de snelheidskampioen van De Wielertoerist bekend. Het kampioenschap wordt in twee categorieën verreden, leden tot en met 50 jaar (A) en leden boven de 50 jaar (B).

– – – – – veldseizoen – – – – – –

De zaterdagen en zondagen en enkele feestdagen vanaf eind september tot en met eind februari worden door de leden van De Wielertoerist gebruikt om veldtoertochten te rijden. Naast het deelnemen van veldtoertochten organiseert De Wielertoerist elk jaar haar eigen veldtoertocht, genaamd de Mosseltocht. De winterkalender wordt verder opgevuld met veldtoertochten van clubs uit Zeeuws-Vlaanderen en Oost- en West-Vlaanderen (B), en de club probeert ook altijd een veldtoertocht in Noord-Brabant mee te pakken.

Aan het einde van het seizoen wordt er (indien mogelijk) een jaarlijkse feestavond gehouden, naast een overheerlijk diner, worden de verschillende kampioenen gehuldigd. Alle klassementen gebundeld leveren de algemene kampioen op. Voor woensdag, zaterdag en zondag is er een apart klassement. Daarnaast wordt er ook een snelheidskampioen benoemd. De bijbehorende trofeeën worden door de verschillende sponsors ter beschikking gesteld.

Elk jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, het jaarverslag, de financiële gezondheid en de toekomstplannen worden dan gepresenteerd aan alle leden. Tevens worden er vanuit de club meerdere meerdaagse fietsuitstappen georganiseerd, te weten een lang weekend in Nederlands Limburg en een fietsweek in Spanje. Ook is er mogelijkheid voor e-bikers binnen onze club.

Mocht u de behoefte hebben aan méér of gedetailleerdere info, dan kunt u middels de contactpagina contact opnemen. Tevens bent u ook altijd welkom om ons op zondagmorgen te vergezellen op de fiets.